Het verhaal van Tony

"Ik overzag het niet meer; Maar ik trof mensen bij Over Rood die me konden helpen, waar ik mijn verhaal bij kwijt kon."

“2006. Negen werknemers en drie zakenpartners. Iedere partner een eigen BV, samen een holding, jaarlijks een flinke omzet. 2008. De economische crisis brengt de klad in de ICT. Personeel stroomt uit – vrijwillig, soms aangespoord. De derde partner overlijdt en we gaan met z’n tweeën verder.” De holding en de werkkring behouden ze. “Mark heeft veel connecties, kent directeuren van verschillende bedrijven en wij detacheren onszelf.”

Zomer 2017 in Den Haag. Tony aan het woord.

De zaak beëindigen

“Begin 2014 willen we de boel beëindigen. Onze detacheringen zouden stoppen; we zijn beiden al boven de 50. Ik stond zelf voor de vraag of ik een intern contract wou. Nou die keus was snel gemaakt! Emotioneel aan de grond wou ik gas terugnemen. Geen nieuwe opdrachten aannemen. Afstand doen van onze gezamenlijke BV, maar we hadden een achterstand in de administratie. Met 80.000 Euro op onze rekening zou dat goed moeten komen.”

Inmiddels hadden ze meerdere accountants versleten. “De eerste, een vriend van Mark, leverde niet zoals ‘t hoorde. Deed aangiftes te laat. Wij kregen boete op boete. Ik had geen vertrouwen in zijn cijfers. Op naar een groot kantoor. Hen vertrouwden wij blindelings, maar ineens bleken geen personeelskosten opgevoerd te zijn terwijl wij vijf man in dienst hadden! Via mijn detacheringsplek kwam ik uit bij iemand die ik om hulp vroeg. Omdat wij geen snars van financiën en administratie wisten, verzocht ik hem ons tijdig te waarschuwen wanneer er iets was. Ons een trap onder de kont te geven wanneer we iets moesten doen. Pas achteraf weet ik dat ik naïef was. Bij aanmaningen had hij altijd een verhaal, zei dat hij het recht trok en dat wij ons geen zorgen hoefden te maken. Dat deden we niet. De belastingen leken o.k. De accountant en de belastingen moesten we betalen, maar dat kon. Gek was wel dat de accountant eerst helemaal niets en toen ineens wel factureerde.”

Bij Over Rood

“Uiteindelijk zijn we eind 2015 ergens in loondienst gegaan. Maar nog steeds was er niets gedaan aan het beëindigen van onze BV’s. Ik kreeg het benauwd, loonbeslag dreigde. Via de personeelschef naar de manager en via de vertrouwenspersoon kwam ik uit bij Van de Krogt, de contactpersoon bij de Gemeente Den Haag die met Over Rood Den Haag contact had. Zo kwam ik bij Over Rood.”

“Ik overzag het niet meer; kon niet bedenken waar te beginnen. Bij Over Rood kreeg ik het gevoel de hulp te vinden die ik nodig had. Ik trof mensen die me konden helpen, waar ik mijn verhaal bij kwijt kon en kreeg ik tips hoe vooruit te kunnen.”

Acties als achter zijn DiGid aan gaan, bij de belastingen de stand van zaken na trekken, jaarrekeningen checken bij de KvK en bij de accountant. Traag gaat het. Soms doet Tony iets, maar eigenlijk is hij vooral nog overdonderd. Moedeloos, lamgeslagen. Voor de rechtbank gedaagd door een voormalige vriend. Privé op een gegeven moment ook een kluwen van moeilijke, elkaar opvolgende zaken. Dochter van zijn vriendin in de problemen, zij zelf die ziek werd … een onverwacht overlijden.

“Ik had niets kunnen doen wat we hadden afgesproken. Mijn ogen gingen eindelijk echt open. Ik kwam op het punt dat ik wel vooruit moest gaan. De boel zelf op pakken en verbeteren. Als ambtenaar met een verlofstuwmeer kon ik een dag per week opnemen. Af en toe thuis werken. Die tijd was nodig om naar verschillende belastingkantoren te gaan in het zuiden van het land, terwijl ik in het westen werk.”

Mijn ogen gingen eindelijk echt open. Ik kwam op het punt dat ik wel vooruit moest gaan. De boel zelf op pakken en verbeteren.

“Hoe de jaarrekeningen kloppend krijgen? De accountantsrekening betaalde ik door historische spullen en mijn motor te verkopen. Wijzigingen op de concepten werden vervolgens ook in rekening gebracht. Bij het uiteindelijk bekijken van de facturen zag ik dat alles, tot en met de postzegels, doorberekend werd. Kosten voor een secretaresse, een junior, de accountant zelf. Daar ging ik achter aan. Door zelf die stappen te zetten en te merken dat ‘t lukte, voelde ik me telkens iets beter. Over Rood hielp me met bepalen welke stappen dat konden zijn. Een voorbeeld van een rekening-courant. Op zich simpel, maar het helpt wel. Zelf kan ik het niet, maar wou weten wat er op een rekening hoort te staan. Bij ons stonden bijvoorbeeld verkapte huren op de rekening courant in plaats van op de BV. Verder bleken er “lul smoezen” rond een post van 17.000 Euro. Ik ging beter opletten, zelf overzicht houden en doorvragen … en doorvragen.”

Zomer 2017: Licht in de tunnel

Moeilijke gesprekken moesten er worden gevoerd. De belastingdienst kwam boekenonderzoek doen. De suggestie van Over Rood om zelf zijn eigen verhaal te doen leverde een meewerkende belastinginspecteur op: “Ik zie dat je geen kwade zin hebt, maar je hebt wel een probleem.” In overleg met een nieuw financieel adviseur die het spel en de taal van de belastinginspecteur kent en hem met de juiste informatie voedt kon het rapport worden afgemaakt.

“Zo kwam de focus te liggen op: Wat komt uit het boekenonderzoek? Hoe erg is het en hoe erg is het wat ik wel en niet gedaan heb? Door het onderzoek weet ik dat de bedragen van de oude accountant niet juist waren. Van suppletie hadden we nooit gehoord, maar van de belastinginspecteur weet ik over de suppletie van 19.000 Euro. Natuurlijk kon ik een boete verwachten, maar ik weet nu dat er echt met de belastingen gepraat kan worden. En op een normale manier! Al waren er veel vragen, er viel klaarheid te brengen, door in gesprek te blijven, door mij zelf en in samenwerking met het bureau dat me goed ondersteunt.”

De grootste hobbels zijn genomen, zegt Tony. Nu hij weet wat er betaald moet worden is het zaak dat goed te regelen – in tijd en qua bedrag. Over de hulp van Over Rood: “Als grootste omschakeling kon ik dingen op een rijtje krijgen en toen aansturen. Zo kon het goed gaan. Ik zit beter in mijn vel, ben opgelucht dat verrassingen achter de rug zijn. Voor bijna 100% weet ik wat de schade is – al is nog net niet alles binnen – en hoe ik het aan ga pakken. Aan Over Rood heb ik te danken dat er een ommezwaai is gemaakt van in een zwart gat zitten naar het uiteindelijk komen naar licht in de tunnel. Veel stappen waren nodig, maar dit is het eindresultaat. Er is sprake van voorspellend vermogen: ik kan me voorbereiden, het dragen en afhandelen. Dat geeft een goed gevoel! Kortom, voor het licht in de tunnel heb ik een aantal dingen samen met Over Rood opgepakt.”

Waar voorheen een in zichzelf gekeerd bijna schuchter persoon tegenover me zat, glundert hij nu volop. Vertelt over de kinderen die hem verrasten met een motorrit. Met de vriendin en de dochter gaat het goed. “Af en toe schijnt de zon gelukkig en zie ik weer een karrenvracht blauw.”

9 plastic tassen met dichte enveloppen

Ondernemers zijn graag vrij en onafhankelijk. Maar soms gaat het allemaal niet helemaal zoals je ooit had bedacht. Wat doe je als je in de problemen komt? Waar kan je terecht voor support? Verhalen van ondernemers, zzp’ers, starters en stoppers; rijp en groen door elkaar.

“Ik kon in het weekend bijna niet meer van de bank komen”
“Uw vraag voor een verklaring hoe ik in mijn levensonderhoud heb voorzien is simpel. Dit kon ik niet.”

Kom nu in actie

Over Rood helpt. We staan je bij zodat je zelf je problemen kunt aanpakken. Het begint met een telefoontje. Ruim 6000 ondernemers gingen je voor.

© 2023 Vereniging Over Rood

Over Rood droomt van een eenvoudige wereld waarin iedereen zijn eigen toekomst kan bepalen. Waarin wetten en regels toegankelijk zijn en iedereen de juiste informatie heeft. Mensen om kunnen gaan met tegenslagen. En elkaar helpen die te overwinnen. Zodat niemand buiten spel komt te staan.