Samenwerken

Er zijn ruim 1,5 miljoen zzp’ers in Nederland. Bijna 50% verdient minder dan het minimumloon en ruim 20% komt in financiële problemen. Armoede en schulden zijn een groot probleem in Nederland. Over Rood kan meehelpen er weer bovenop te komen.
firehose 1000

Inhoud

Over Rood hecht hele grote waarde aan samenwerken. Goed samenwerken is van doorslaggevend belang voor het behalen van succes van het traject bij Over Rood. In een traject zijn altijd meerdere personen betrokken en wij maken graag gebruik van iedereen zijn kennis en kunde. Daarnaast hebben wij partners nodig om het goede werk voort te kunnen zetten. Ook interesse om partner van Over Rood te worden ? neem dan contact op via service@overrood.nl

Gemeenten

Over Rood heeft met meer dan 110 gemeenten in Nederland een overeenkomst voor samenwerking. Dit houdt in dat Over Rood in samenspraak met de gemeente zorgt voor de best mogelijke route voor de (ex)-ondernemer. Ook als er geen perspectief blijkt te zijn en het bedrijf beter gestopt kan worden, helpt Over Rood bij de afwikkeling van de onderneming, zodat de ondernemer zich snel kan richten op een andere toekomst. Over Rood zorgt daarna voor een warme overdracht richting Schuldhulpverlening/BBZ van de gemeente indien nodig.

Als partner neemt de gemeente een groot deel of alle kosten van het begeleidingstraject over bij Over Rood. Hulpverleners van gemeenten die een overeenkomst hebben met Over Rood kunnen eenvoudig aanmelden via het beveiligde aanmeldportaal zodat ondernemers zo snel mogelijk geholpen worden. Over Rood neemt altijd binnen 3 dagen contact op.

Hulpverleners

Over Rood werkt altijd in nauwe samenwerking met de professional die betrokken is; denk aan Wijkteams, BBZ, schuldhulpverlening, budgetcoach, bewindvoerders en vele anderen. Wij nemen het werk niet over maar vullen aan en maken het werk voor je als hulpverlener hiermee een stuk makkelijk.

De hulp die Over Rood biedt bestaat uit persoonlijke begeleiding, advies en ondersteuning van financieel specialisten, training en coaching. Over Rood biedt een ondernemer een persoonlijke trajectmanager (vaak ook een ondernemer) die samen met de cliënt (en jou als hulpverlener) de doelen van het traject bepaalt en hiervoor een stappenplan maakt.

De kracht van Over Rood is dat ondernemers/ervaringsdeskundigen ingezet worden als coach. De trajectmanager van Over Rood spreekt de taal van de ondernemer, is/was zelf ondernemer, kent het reilen en zeilen van een bedrijf en begrijpt wat er gebeurt. De trajectmanager van Over Rood oordeelt niet. Ondersteunt en helpt oplossingen te vinden.

SchuldenlabNL

Sinds 2022 is Over Rood partner van SchuldenlabNL. SchuldenlabNL is een onafhankelijke stichting met als missie Nederland schuldenzorgvrij te maken. Dat bereiken ze door (lokaal) beproefde en effectieve projecten en programma’s die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van (problematische) schulden op te schalen. Zo voorkomen ze versnippering van initiatieven op het terrein van armoede en schulden.

In 2023 heeft SchuldenlabNL in samenwerking met Deloitte een impactmeting uitgevoerd. De geschatte macro-economische impact van Over Rood bedraagt € 21,2m in 2022, naar verwachting stijgt dit tot € 44,5m in 2025. De geschatte micro-economische impact op de geselecteerde stakeholders bedraagt €11,5m in 2022, de impact is met name groot voor de Belastingdienst. Het volledige impactonderzoek kan je hier downloaden.

ING Nederland fonds

Met het ING Nederland fonds toont ING Nederland haar verantwoordelijkheid als grote Nederlandse bank. ING Nederland fonds ondersteunt maatschappelijk ondernemers die zich bezighouden met het leren van financiële vaardigheden, het voorkomen van schulden, en het bieden van schulphulp en noodhulp. het fonds helpt veelbelovende en goed presterende maatschappelijke initiatieven te starten, groeien en verduurzamen in de Club van 25.

Over Rood is sinds 2019 lid van de Club van 25 die verder bestaat uit partners die zich inzetten ‘financiële gezondheid, ‘digitale inclusie’ en ‘kansen op werk’. Dankzij een langdurige financiering vanuit het ING Nederland Fonds is Over Rood uitgegroeid tot een organisatie met landelijke dekking in heel Nederland.

Nationale Nederlanden

Over Rood is trotse partner van Nationale Nederlanden. Deze organisatie investeert met haar NN Sociaal Innovatiefonds in ondernemingen met oplossingen die betrekking hebben op financieel, fysiek en/of mentaal welzijn, hetzij door directe impact of door systematische verandering. NN wil deze sociaal ondernemers helpen en hen voorzien van het nodige middelen zoals financiering, toegang tot kennis en netwerken, en zakelijke ondersteuning.

Dankzij Nationale Nederlanden krijgen we jaarlijks een donatie om trajecten te financieren in gemeenten waar Over Rood geen overeenkomst mee heeft. Ook kunnen we gebruik maken van de kennis en kunde die er binnen Nationale Nederlanden is. Voor Over Rood is dus ook Nationale Nederlanden een zeer belangrijke en gewaardeerde partner.

Belastingdienst en andere organisaties

Over Rood heeft goede contacten met diverse afdelingen binnen de Belastingdienst. In samenwerking met de Belastingdienst proberen we ervoor te zorgen dat er bij achterstallige maar vooral incomplete administraties toch aangiften ingediend kunnen worden. Op deze manier kan de ondernemer weer vooruit met zijn onderneming en eventueel hulptraject.

Ook werken wij nauw samen met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), NvvK (de grootste branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening), Kvk (Kamer van Koophandel), Geldfit Zakelijk (onderdeel van Geldfit.nl en de nationale schuldhulproute), Qredits (helpt ondernemers met financiering), OndernemersKlankbord, Schuldhulpmaatje, Humanitas, Moedige dialoog en nog heel veel andere partijen. Ook samenwerken? neem dan contact op via service@overrood.nl

Opleidingen en KIWA

Over Rood hecht veel waarde aan dat alle vrijwilligers goed zijn getraind en opgeleid. Iedere vrijwilliger krijgt een uitgebreide introductiedag en een driedaagse gecertificeerde opleiding. De kennis die we in 10 jaar Over Rood hebben opgedaan delen we ook graag met andere hulpverleners.

Wat moet je doen en laten bij een ondernemer met schulden? Want de verschillen tussen een particulier met schulden en een ondernemer zijn groot. Op het gebied van wetgeving, belastingen en administratie, maar ook in hoe de schulden zijn ontstaan en zich hebben opgebouwd. Hoe zit de BBZ in elkaar, is het wel zinvol om door te gaan of kan men beter stoppen met het ondernemen?

Het onderhouden van de vakbekwaamheid is belangrijk: sommige regels en/of wet- en regelgevingen veranderen en dan is het zaak dat hulpverleners zo veel mogelijk op de hoogte zijn van deze wijzigingen. De KIWA Certificatie op basis van het certificatieschema Persoonscertificering Schuldhulpverlener moet leiden tot transparantie en verdere professionalisering van de sector en wordt uitgevoerd door KIWA.

De Eendaagse in-company opleiding van Over Rood “Hoe help je een ondernemer met schulden?” (6 PE Punten) is KIWA gecertificeerd en daarmee een uitstekende opleiding voor gecertificeerde schuldhulpverleners die de jaarlijkse PE punten moeten halen.

In deze eendaagse opleiding leer je hoe je ondernemers of ex-ondernemers het beste kunt helpen. Je krijgt inzicht in hun specifieke problematiek en ontvangt bovendien een handleiding met tips hoe je het beste met ondernemers kunt omgaan. Na deze dag, ga je als hulpverlener of begeleider met meer kennis aan de slag met een ondernemer en begrijp je beter wat de volgende stap zou moeten zijn.

Meer informatie via service@overrood.nl

Kom nu in actie

Over Rood helpt. We staan je bij zodat je zelf je problemen kunt aanpakken. Het begint met een telefoontje. Ruim 6000 ondernemers gingen je voor.

© 2023 Vereniging Over Rood

Over Rood droomt van een eenvoudige wereld waarin iedereen zijn eigen toekomst kan bepalen. Waarin wetten en regels toegankelijk zijn en iedereen de juiste informatie heeft. Mensen om kunnen gaan met tegenslagen. En elkaar helpen die te overwinnen. Zodat niemand buiten spel komt te staan.