VOG en vertrouwenspersoon

Als medewerker bij Over Rood heb je, met ingang van 1 januari 2024, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Justis handelt de VOG-aanvragen af en is de enige instantie in Nederland die de VOG afgeeft.
firehose 1000

Inhoud

Wat is een VOG

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of je strafbare feiten op je naam hebt staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor je de VOG aanvraagt.

Sommige strafbare feiten vormen een bezwaar voor de ene baan of stage, maar voor de andere niet. Heb je geen strafblad, of heb je geen strafbare feiten gepleegd die relevant zijn voor het doel van de aanvraag? Dan krijg je een VOG. 

Vertrouwenspersoon

Iedereen heeft recht op een prettige, veilige werkomgeving in een sfeer waarin we elkaar met respect tegemoet treden. Vrijwilligersorganisatie Over Rood accepteert ongewenste omgangsvormen niet. Echter, zowel het voorkomen van ongewenst gedrag als het bevorderen van een sfeer waarin ongewenst gedrag geen kans krijgt, is een zaak van alle betrokkenen. Beleid rondom ongewenste omgangsvormen is voor Over Rood een serieuze zaak. Daarom bestaan er nu externe vertrouwenspersonen. Medewerkers en vrijwilligers kunnen zich, zonder verdere toestemming, tot de vertrouwenspersoon wenden.

Over Rood heeft per 12 februari 2024 Henk Meijer en Sandra Hessels van HMM Mediators & Vertrouwenspersonen aangesteld als externe vertrouwenspersonen. 

Gedragscode

Binnen de vrijwilligersorganisatie Over Rood willen we eerlijk en respectvol met elkaar omgaan en een betrouwbare partij zijn voor iedereen die met ons samenwerkt en die met ons te maken heeft. Een gedragscode is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. De gedragscode heeft als doel bij te dragen aan een open, transparante omgeving, waar iedereen zich veilig en met respect behandeld voelt.

We verwachten dat iedereen die bij de Over Rood werkt zich houdt aan de gedragscode en zich bewust is van de impact van zijn/haar gedrag op anderen en op de organisatie als geheel. Bij het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst  verklaar je dat je deze gedragscode gelezen hebt, weet wat de intentie en de inhoud is en dat je er naar zult handelen. Iedereen die bij de vrijwilligersorganisatie Over Rood werkt gaat akkoord met het aanvragen van een VOG.

De gedragscode is te lezen in een pdf-document.

Meer informatie via service@overrood.nl

Kom nu in actie

Over Rood helpt. We staan je bij zodat je zelf je problemen kunt aanpakken. Het begint met een telefoontje. Ruim 6000 ondernemers gingen je voor.

© 2023 Vereniging Over Rood

Over Rood droomt van een eenvoudige wereld waarin iedereen zijn eigen toekomst kan bepalen. Waarin wetten en regels toegankelijk zijn en iedereen de juiste informatie heeft. Mensen om kunnen gaan met tegenslagen. En elkaar helpen die te overwinnen. Zodat niemand buiten spel komt te staan.