Wat is een Bbz uitkering?

Bbz staat voor besluit bijstandsverlening zelfstandigen ofwel bijstand voor zelfstandigen. Het is een sociaal vangnet dat ervoor zorgt dat ondernemers niet in de bijstand terecht komen.

Veel zelfstandige ondernemers weten niet dat er al voor de coronacrisis een sociaal vangnet bestond die ze kan ondersteunen in financieel moeilijke tijden. Als zelfstandige ondernemer krijg je vaak te horen dat jij het (financiële) risico draagt voor het zelfstandig uitvoeren van je beroep of bedrijf. Logisch dat je er dan vanuit gaat dat er geen regeling bestaat voor zelfstandigen met financiële problemen en dat die pas in het leven is geroepen vanwege de coronacrisis. Die regeling is er wel en wordt het Bbz genoemd.

Waarschijnlijk ken jij het Bbz al, maar dan in een andere vorm: de Tozo. De Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige ondernemers (Tozo) is een noodmaatregel die op het Bbz is gebaseerd, waarbij de voorwaarden zijn versoepeld. Een Bbz uitkering blijft naast de noodmaatregelen bestaan. Kom jij niet in aanmerking voor de Tozo, omdat je bijvoorbeeld na maart 2020 bent gestart, dan kom je misschien wel in aanmerking voor een Bbz uitkering.

Bbz staat voor besluit bijstandsverlening zelfstandigen ofwel bijstand voor zelfstandigen. Het is een sociaal vangnet dat ervoor zorgt dat ondernemers niet in de bijstand terecht komen. Het is bedoeld voor zelfstandigen die tijdelijk in de financiële problemen zitten of hun bedrijf willen beëindigen en voor startende ondernemers die vanuit de bijstand een bedrijf willen beginnen. 

De vorm die de bijstand aanneemt en de voorwaarden om in aanmerking te komen verschillen per situatie. Een Bbz uitkering komt voor in de vorm van een lening (max. €203.135) of als periodieke uitkering. De lening is eenmalig en de periodieke uitkering wordt voor maximaal 1 jaar verstrekt en kan met maximaal 2 jaar worden verlengd. De sociale dienst van jouw gemeente beoordeelt of je ervoor in aanmerking komt.

Wanneer kom je in aanmerking voor een Bbz uitkering?

Ten eerste moet je voldoen aan de omschrijving van een zelfstandige zoals in de Bbz-regeling staat omschreven. Je bent tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd en:

  • levert arbeid voor eigen bedrijf of oefent een zelfstandig beroep uit en bent afhankelijk hiervan voor je inkomensvoorziening
  • voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
  • voldoet aan de urencriterium zoals is opgenomen in de Wet inkomstenbelasting
  • hebt geen partner met een hoog inkomen uit loondienst

 

Ten tweede moet je in een van de volgende vier categorieën vallen:

  • Je bent een gevestigde zelfstandige die tijdelijk in de financiële problemen zit 
  • Je wil je bedrijf beëindigen
  • Je start een bedrijf vanuit de bijstand of WW
  • Je bent een oudere zelfstandige (geboren voor 1 januari 1960) met een niet-levensvatbaar bedrijf.

Je moet transparant zijn over jouw financiële situatie en de cijfers kunnen tonen. Dit betekent dat je boekhouding op orde moet zijn. Is dit een drempel voor je om een Bbz uitkering aan te vragen? Neem dan contact met ons op. We ondersteunen ondernemers in het aanvragen en het voorbereiden van een Bbz aanvraag. 

Hoe vraag je een Bbz uitkering aan?

Een Bbz uitkering vraag je aan via de Sociale Dienst van jouw gemeente. Afhankelijk van jouw situatie moet je informatie aanleveren zodat ze jouw aanvraag goed kunnen beoordelen. Ze moeten de levensvatbaarheid van je bedrijf beoordelen en doen dat op basis van financiële overzichten. Je bedrijf is levensvatbaar als je op termijn in staat bent om in je levensonderhoud te voorzien. Als je via het Bbz geld leent, moet je deze met 8% rente kunnen terugbetalen in 36 maanden. Vaak moet je o.a. een bedrijfsplan, prognoses,  jaarrekeningen van recente jaren en aangiften inkomsten- en omzetbelasting aanleveren.  Verder moet je bereid zijn je variabele lasten terug te brengen naar ca. 500 euro per maand.

Is de aanvraag niet compleet? Dan wordt er gevraagd om de aanvraag aan te vullen of het wordt direct afgewezen. Het loont dus om het Bbz goed voor te bereiden. Kan jij wel wat ondersteuning gebruiken bij het voorbereiden van een Bbz aanvraag? We helpen je daar graag bij. 

 

Kan je het met terugwerkende kracht aanvragen?

Per 1 januari 2020 is de Bbz-regeling aangepast waardoor het niet meer mogelijk is om een Bbz uitkering met terugwerkende kracht aan te vragen. Verder wordt de regeling voor 55+ ondernemers met een niet-levensvatbaar bedrijf afgebouwd. Kan jij wel financiële steun gebruiken en denk jij dat je in aanmerking komt voor de Bbz-regeling? Begin dan met het voorbereiden van de aanvraag. Neem bijvoorbeeld contact op met de gemeente, leg jouw situatie uit en vraag wat je allemaal moet aanleveren

Kom nu in actie

Over Rood helpt. We staan je bij zodat je zelf je problemen kunt aanpakken. Het begint met een telefoontje. Ruim 6000 ondernemers gingen je voor.

© 2023 Vereniging Over Rood

Over Rood droomt van een eenvoudige wereld waarin iedereen zijn eigen toekomst kan bepalen. Waarin wetten en regels toegankelijk zijn en iedereen de juiste informatie heeft. Mensen om kunnen gaan met tegenslagen. En elkaar helpen die te overwinnen. Zodat niemand buiten spel komt te staan.