Surseance van betaling: biedt het uitkomst?

Stel jouw onderneming kan tijdelijk niet aan haar betalingsverplichtingen voldoen. Je wil voorkomen dat kosten zich opstapelen en dat jouw schuldeisers een faillissement aanvragen. Wat zijn dan jouw opties? Een surseance van betaling kan uitkomst bieden, maar kost veel moeite en is niet gratis. Het is verstandig om na te gaan of het zin heeft om zo’n proces te starten. We behandelen in dit stuk waarom je een surseance zou aanvragen, hoeveel het kost, hoe je het aanvraagt en wanneer een surseance voorbij is.

Waarom zou je een surseance van betaling aanvragen?

Als je merkt dat je niet meer alle rekeningen kan betalen, dan kan een surseance van betaling uitkomst bieden. Het is een uitstel van betaling voor ondernemingen die tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het doel is om een faillissement te voorkomen. De financiële problemen moeten dus in korte tijd op te lossen zijn. Surseance van betaling vraag je aan bij de rechtbank. De rechter kan maximaal 1,5 jaar surseance verlenen. 

Hoeveel kost de aanvraag van een surseance?

In tegenstelling tot een faillissement kan alleen de onderneming een surseance van betaling aanvragen. Hiervoor heb je een advocaat nodig. Naast de kosten van de advocaat moet je ook griffierechten betalen. De hoogte van de griffierechten is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming, het verschuldigde bedrag en jouw inkomen en vermogen. De kosten van de griffierechten lopen uiteen. Het kan tussen de €85 en €4200 kosten. Bekijk het overzicht van de kosten op rechtspraak.nl.

Weerhouden de kosten je van het aanvragen van een surseance van betaling? Bij een laag inkomen en eigen vermogen is het mogelijk om tegemoetkoming te krijgen voor advocaatkosten en griffierechten.

Je kan gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit is een tegemoetkoming in de advocaatkosten. Je moet hiervoor altijd een eigen bijdrage betalen die afhankelijk is van je fiscaal jaarinkomen. De eigen bijdrage zit tussen de €203 en €853. Bekijk de website van rechtsbijstand.nl voor een volledig overzicht van de hoogte van de eigen bijdrage, 

De gemeente verleent bijzondere bijstand wanneer er onvoldoende inkomen en vermogen is om griffiekosten te betalen. Neem hiervoor contact op met je gemeente. 

Hoe vraag je surseance van betaling aan?

Je hebt een advocaat nodig om een surseance van betaling aan te vragen. De advocaat stuurt een verzoekschrift naar de rechtbank. Afhankelijk van de rechtsvorm, moeten eventueel je echtgenoot, geregistreerd partner of vennoten ook het verzoekschrift ondertekenen. Voor het indienen van een verzoekschrift is het van belang dat je financiële administratie op orde is. Je moet namelijk een kolommenbalans en een laatste jaarrekening bijvoegen. 

De rechter verleent voorlopige surseance van betaling als het verzoekschrift compleet is en aan alle vereisten voldoet. Je krijgt een bewindvoerder en rechter-commissaris toegewezen. Daarnaast wordt de zittingsdatum voor de behandeling van de definitieve verlening van surseance van betaling bekend gemaakt.

Deze zitting vindt binnen 2 tot 4 maanden plaats en is niet openbaar. De bewindvoerder en rechter-commissaris bepalen of dit doorgaat en maken dat uiterlijk twee weken voor de zitting aan de rechtbank kenbaar. Tijdens de zitting worden jij, de bewindvoerder en je schuldeisers door de rechter gehoord. De rechter bepaalt of er een definitieve surseance van betaling wordt verleend.

De rechtbank kan een surseance van betaling weigeren. Vaak zijn de redenen hiervoor:

  1. Te weinig schuldeisers gaan akkoord
  2. Er zijn zorgen dat de schuldeisers worden benadeeld
  3. Er is geen perspectief dat schuldeisers op termijn betaald kunnen worden

Naast de weigering kan de rechter je direct failliet verklaren. Als je het hier niet mee eens bent, kan je in hoger beroep gaan.

De gevolgen van een surseance

De schuldeisers mogen tijdens de surseance geen betaling afdwingen van de schulden die vóór de ingangsdatum van de voorlopige surseance van betaling zijn ontstaan. Ze moeten stoppen met alle verhaalsacties. Indien de schuldeisers beslagen hebben gelegd, komen die te vervallen na de definitieve verlening. Een schuldeiser die tegen had gestemd, kan in hoger beroep gaan tegen het besluit van de rechtbank.

Jouw organisatie wordt verplicht om de schulden te voldoen in de termijn die door de rechtbank is gegeven. Dit moet evenredig over de schuldeisers worden verdeeld. Verder mag je niet zonder medewerking of machtiging van de bewindvoerder beslissingen nemen over de boedel. De bewindvoerder helpt je tijdens de surseance een akkoord met de schuldeisers te bereiken. De surseance wordt gepubliceerd in het Centraal Insolventieregister en de Staatscourant.

Wanneer is surseance van betaling voorbij?

Er zijn een paar scenario’s denkbaar waarbij de surseance van betaling wordt opgeheven:

  1. Schuldeiser(s) of de bewindvoerder hebben een verzoek om intrekking van surseance gedaan. De rechtbank gaat hiermee akkoord. Vaak volgt dan een faillissement.
  2. Jouw organisatie is in staat om de betalingen te hervatten. Je dient dan, eventueel met behulp van de bewindvoerder, zelf een verzoek in.
  3. Er is een akkoord bereikt met de schuldeisers. Jouw organisatie hoeft maar een deel van de schulden te  betalen.
  4. De periode van surseance is voorbij en er is geen akkoord. Resterende schulden kunnen door de schuldeisers worden afgedwongen.

Heeft het zin om een surseance aan te vragen?

Een uitstel van betaling biedt even adempauze en de tijd om samen met een bewindvoerder de onderneming te herstructureren en eventueel krediet aan te vragen bij de bank. De onderneming moet wel enige kans van slagen hebben anders heb je er alleen maar kosten bij. Verder is het verstandig om andere opties te overwegen. Als natuurlijk persoon (bijvoorbeeld zzp) heb je misschien meer baat aan de schuldsanering. Of aan de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) die 1 januari 2021 ingaat.

Er is dus veel om te overwegen: kosten, slagingspercentage en andere opties. We begrijpen als geen ander hoe zwaar het is om in zo’n situatie te verkeren. Je hoeft er niet alleen voor te staan. We denken graag met je mee. Wil je je situatie en twijfels met ons bespreken? Laat je contactgegevens hier achter. We nemen dan binnen 2 werkdagen contact met je op.

Kom nu in actie

Over Rood helpt. We staan je bij zodat je zelf je problemen kunt aanpakken. Het begint met een telefoontje. Ruim 6000 ondernemers gingen je voor.

© 2023 Vereniging Over Rood

Over Rood droomt van een eenvoudige wereld waarin iedereen zijn eigen toekomst kan bepalen. Waarin wetten en regels toegankelijk zijn en iedereen de juiste informatie heeft. Mensen om kunnen gaan met tegenslagen. En elkaar helpen die te overwinnen. Zodat niemand buiten spel komt te staan.